Privacy en vertrouwelijkheid

ALGEMEEN

VEILIGHEID

OPNAME EN VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

  1. Nochtans moet u zich registreren om:

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

  1. Door onze website te bezoeken, wordt informatie (IP adres) geregisteerd alleen op anomieme wijze voor statistische doeleinden (Google Analytics) en teneinde onze website te verbeteren. 

COOKIES

  • statistieken op te stellen en volume van gebruiksfrequentie voor de verschillende delen van onze site te achterhalen ;
  • de weergave van onze site aan te passen aan de voorkeur van weergave voor u.
  • informatie die men verkregen heeft doordat u een formulier op onze website heeft ingevuld of een product keuze dat u gemaakt heeft, te memoriseren ;

VERANTWOORDELIJKHEID EN RECHT VAN TOEGANG

Verantwoordelijkheid van uw persoonsgegevens:

Apotheek SELFPHARMA
Baraplein, 2
B-1070 Brussel 
België

Als u vindt dat Selfpharma uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel (telefoonnummer: +32 2 274 48 00 - e-mail : conatct@adp-gba.be).