Herroepingsrecht

De koper heeft het recht op een bedenkingstijd voor zijn of haar bestelling, afgezien van de hierna vermelde uitzonderingen, zonder een reden te geven binnen, een termijn van 14 dagen, overeenkomstig met artikel VII.83 van de wet op economisch recht.

Gevolgen van de herroeping

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

In overeenstemming met de wetgeving van het Wetboek van Economisch Recht (Art. VI.53 § 4 en 5) en het Koninklijk Besluit van 21 januari 2009 (Art.29 § 6) betreffende de instructies aan apothekers, mag de Koper het recht van herroeping niet gebruiken voor:

  • de levering van producten die mogelijk snel over de houdbaarheidsdatum heen zijn (bv. babymelk) (Art. VI.53 §4 WER);
  • de levering van producten die verzegeld zijn en die niet kunnen worden teruggestuurd voor de veiligheid van de gezondheid of voor hygenische redenen, en die door de koper ontzegeld zijn geweest na de levering (Art. VI.53 §5 WER);
  • de levering van medicatie en medische hulpmiddelen behalve in geval van gebrek of als de herroepingsbeslissing ons expliciet voor de zending wordt gecommuniceerd (KB. 21/09/2009 Art.29 § 6).