Algemene verkoopsvoorwaarden

PREAMBULE
ARTIKEL 1. MAATSCHAPPIJ
ARTIKEL 2. DEFINITIES
ARTIKEL 3. GOEDKEURING VAN DE VOORWAARDEN
ARTIKEL 4. OBJECT
ARTIKEL 5. BESTELLING
ARTIKEL 6. PRIJS
ARTIKEL 7. LEVERING
 • aan de apotheek Selfpharma BVBA, binnen de 2 uur die de aanvaarding van de bestelling opvolgen. Op het Baraplein 2, 1070 Brussel (Dit brengt geen leveringskosten met zich mee);
 • op een ophaalpunt
 • aan het adres dat de koper heeft aangegeven tijdens de bestellingsprocedure
 • op een ophaalpunt
 • aan het adres dat de koper heeft aangegeven tijdens de bestellingsprocedure
Er kunnen douanerechten en belastingen worden geheven wanneer u een product van buiten de Europese Unie importeert. Deze kosten zijn ten laste van de koper, aangezien zij niet in de prijs van het artikel of in de leveringskosten zijn begrepen. 
Belastingen kunnen afhankelijk zijn van het soort gekochte artikelen, de waarde ervan en het gewicht van het pakket. Het belastingbeleid voor producten kan per land verschillen. Wij raden u aan contact op te nemen met uw plaatselijke douaneautoriteiten.
Invoerrechten, belastingen of andere douanegerelateerde heffingen worden gewoonlijk bij aflevering door de koeriersbedrijven geïnd.
Opgelet: Selfpharma is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door het douanekantoor in uw land.
!! Als de koper weigert deze kosten te betalen, behoudt Selfpharma SPRL zich het recht voor om ervan uit te gaan dat de koper verzaakt heeft aan de ontvangst van de goederen. In dit geval zal geen enkele terugbetaling worden toegekend aan de koper en zullen de producten als achtergelaten worden beschouwd. Selfpharma SPRL wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die voortvloeien uit de weigering van de koper om douanerechten en invoerrechten te betalen. !
ARTIKEL 8. PRODUCTEN
ARTIKEL 9. BETAALWIJZE
 • via creditcard (Visa, MasterCard, American Express)
 • via Paypal
 • via overschrijving op het internet (NETBanking).
 • weigering van het beveiligd bank systeem of van Wordline.
 • Niet- betaling of een gedeeltelijke betaling voor een bestelling.
 • Openstaande rekenningen van de koper.
ARTIKEL 10. TERUGGAVE

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

In overeenstemming met de wetgeving van het Wetboek van Economisch Recht (Art. VI.53 § 4 en 5) en het Koninklijk Besluit van 21 januari 2009 (Art.29 § 6) betreffende de instructies aan apothekers, mag de Koper het recht van herroeping niet gebruiken voor:

 • de levering van producten die mogelijk snel over de houdbaarheidsdatum heen zijn (bv. babymelk) (Art. VI.53 §4 WER);
 • de levering van producten die verzegeld zijn en die niet kunnen worden teruggestuurd voor de veiligheid van de gezondheid of voor hygenische redenen, en die door de koper ontzegeld zijn geweest na de levering (Art. VI.53 §5 WER);
 • de levering van medicatie en medische hulpmiddelen behalve in geval van gebrek of als de herroepingsbeslissing ons expliciet voor de zending wordt gecommuniceerd (KB. 21/09/2009 Art.29 § 6).
ARTIKEL 11. KLACHTEN
ARTIKEL 12. VERANTWOORDELIJKHEID
ARTIKEL 13. GARANTIE
 • via de website  selfpharma.com , via het contactformulier (envelop rechts van onder)
 • via telefoon van Maandag to Vrijdag (9u tot 18u) op het nummer: +32 (0)2 520 66 55
 • via e-mail: info@selfpharma.com

13.3 Selfpharma is erkend door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en is lid van BeCommerce kwaliteitslabel. Selfpharma houdt zich aan de gedragscode van BeCommerce die als doelstelling heeft de basisprincipes op te stellen die moeten worden nageleefd om de Belgische en Luxemburgse consument de nodige waarborgen te bieden, waardoor er een essentiële vertrouwensrelatie kan worden opgebouwd tussen verkopers en kopers op het vlak van verkoop op afstand, met een focus op ecommerce.

Vind hier een kopie van de Gedragscode van BeCommerce kwaliteitslabel.

ARTIKEL 14. PERSOONLIJKE GEGEVENS
ARTIKEL 15. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
 ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

Als het nodig is, in geval van een voortdurende geschil kunt u een geschillenorgaan op de ODR website (Online Dispute Resolution) http://ec.europa.eu/odr. Daar kunt u proberen om via onlinegeschillenbeslechting tot een oplossing te komen. U kunt dit systeem alleen gebruiken voor klachten over aankopen via het internet.

In geval van een juridische actie kunnen enkel de Brusselse rechtbanken hierover oordelen.

Download hier de Algemene verkoopsvoorwaarden in PDF-formaat

 ARTIKEL 17. NAMAAK

De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt